Este plugin no se ha probado con las últimas 3 versiones mayores de WordPress. Puede que ya no tenga soporte ni lo mantenga nadie, o puede que tenga problemas de compatibilidad cuando se usa con las versiones más recientes de WordPress.

Viet Nam saleor for WooCommerce

Descripción

Plugin này thay đổi thông tin địa chỉ cho phù hợp với đơn vị hành chính tại Việt Nam là Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện – Xã/Phường trong cả phần giao diện người dùng và phẩn quản lý của admin.

  • Thay đổi phần hiển thị thông tin địa chỉ (frontend và backend) cho phù hợp với người Việt Nam.

  • Để tránh chỉnh sửa quá nhiều database và loại bỏ các field không cần thiết khi thực hiện các bước đặt hàng, thanh toán ở Việt Nam:

    • Ẩn field Country vì mặc định chỉ dùng cho Việt Nam
    • Sửa state -> Tỉnh / Thành Phố
    • Sửa city -> Quận / Huyện - Xã / Phường
    • Ẩn field address_2
    • Ẩn field last_name
    • Sửa field first_name -> Họ và tên
    • Chỉnh field phone thành bắt buộc
    • Chỉnh field email thành tùy chọn
  • Tích hợp tính phí ship khi đặt hàng:
    • [x] Giao hàng tiết kiệm
    • [ ] Giao hàng nhanh
    • [x] Viettel Post
    • [ ] VNPost
    • [ ] Ninja vận
  • Hiển thị trong phần tạo, chỉnh sửa đơn hàng

Supported Countries

  • VN Việt Nam

Languages available

  • Tiếng Việt (VN)

Capturas

  • Màn hình phần thanh toán
  • Màn hình phần thông tin đơn hàng
  • Màn hình thiết lập Viettel Post
  • Màn hình cấu hình phương thức Giao hàng tiết kiệm
  • Màn hình giao diện Admin tạo đơn hàng
  • Quản lý vận đơn

Instalación

Automatic installation

  1. Go to your Dashboard » Plugins » Add new
  2. In the search form write “WooCommerce for Viet Nam saleor”
  3. When the search return the result, click on the Install Now button
  4. Finally, click on the Activate button
  5. Enjoy the plugin!

Manual Installation

  1. Download the plugin from this page clicking on the Download button
  2. Go to your Dashboard » Plugins » Add new
  3. Now select Upload Plugin button
  4. Click on Select file button and select the file you just download
  5. Click on Install Now button and the Activate Plugin
  6. Enjoy the plugin!

FTP Installation

  1. Download the plugin from this page clicking on the Download button
  2. Decompress the file in your desktop
  3. Run your FTP client software and conect to your WordPress installation
  4. Copy to [root folder]/wp-content/plugins/ the plugin directory you just descompress
  5. Go to your Dashboard » Plugins » Find the plugin and click on Activate option
  6. Enjoy the plugin!

FAQ

How do I report bugs?

Mọi thắc mắc, góp ý có thể thực hiện bằng cách: Create new issue.

Mọi PRs trên tinh thần xây dựng đều được hoan nghênh.

Hỗ trợ đặc biệt?

Plugin này hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên nếu bạn cần hỗ trợ đặc biệt.
Vui lòng liên hệ với tôi @nvtienanh:
– https://nvtienanh.info

Reseñas

Leer la 1 reseña

Colaboradores y desarrolladores

«Viet Nam saleor for WooCommerce» es un software de código abierto. Las siguientes personas han colaborado con este plugin.

Colaboradores

Traduce «Viet Nam saleor for WooCommerce» a tu idioma.

¿Interesado en el desarrollo?

Revisa el código , echa un vistazo al repositorio SVN o suscríbete al registro de desarrollo por RSS.

Registro de cambios

1.2.3 – September 21, 2020

  • Hiển thị tên trường thông tin không chính xác

1.2.2 – September 07, 2020

  • Fix lỗi: Packets larger than max_allowed_packet are not allowed gặp phải ở một số hosting cấu hình yếu

1.2.1 – September 06, 2020

  • Cải thiện tính năng import database

1.2.0 – September 04, 2020

  • Thêm tính năng giao hàng Viettel Post

1.1.1 – August 26, 2020

  • Thêm tính năng điền thông tin giao hàng vào phần quản lý đơn hàng: số điện thoại, loại dịch vụ giao hàng, người trả ship
  • Thêm tính năng của GHTK: tạo vận đơn, hủy vận đơn và lưu lịch sử
  • Lưu thông tin hành chính của VN vào database thay vì dùng file php
  • Thêm ngôn ngữ Anh và Việt

1.0.3 – August 19, 2020

  • Sửa lỗi không select được khi dùng WC 4.4.x

1.0.2 – August 18, 2020

  • Cải thiện tính năng

1.0.1 – August 18, 2020

  • Sửa lỗi để đăng lên wordress.org

1.0.0 – August 16, 2020

  • Phiên bản đầu tiên